Kandydaci do Nowej Rady Parafialnej

1.Józef Adamski
2. Marek Baran
3. Danuta Basara
4. Marcin Bień
5. Władysław Bień
6. Stanisław Bobowski
7. Elżbieta Chodor
8. Marian Czochara
9. Stanisław Dziura
10. Antoni Fluda
11. Krzysztof Gajda
12. Henryk Horodecki
13. Leonard Liana
14. Mieczysław Marcisz
15. Andrzej Mróz
16. Waldemar Nieradko
17.Stanisław Orda
18. Stanisław Pawełkiewicz
19. Zbigniew Rakszewski
20. Wiesław Stawarski
21. Piotr Litwa
22. Wojciech Mucha
23. Kazimierz Białek
24. Leszek Dublański
25. Edward Ogorzałek

Ogłoszenia na V Niedzielę Zwykła 6.02.2016.

Ogłoszenia na V Niedzielę Zwykłą Rok C

Dziś zmiana Tajemnic Żywego Różańca po Mszy św. o godzinie 10:00.

Poniedziałek zapraszam na spotkanie modlitewne po Mszy św. o godzinie 18:00.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli  w rozebraniu dekoracji bożonarodzeniowej.

W tym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post, czas 40 dniowego przygotowania do święta Paschy-Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to czas ćwiczeń duchowych, ascezy, większej uwagi na swoje życie i na Bożą Obecność. W Środę Popielcową Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem będą o godzinie 7:00, 9:00, 18:00 i 19:15. W tym dniu obowiązuje w całym Kościele post ścisły. Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego w Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość (nie spożywa się pokarmów mięsnych) i post ścisły (ilościowy). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.

W czasie Mszy dokonuje się obrzędu posypania głowy popiołem. Jest on przygotowywany z gałązek palm lub innych drzew poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej. Akt ten symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem żałoby i pokuty.

Przypominamy, że z Liturgii Godzin w okresie Wielkiego Postu znikają radosne aklamację Alleluja oraz hymn Ciebie, Boże, chwalimy.

W czwartek przypada Światowy Dzień Chorego i wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Na Mszy św. o godzinie 9:00 i 18:00 możliwość przyjęcia Sakramentu Chorych. Zapraszamy wszystkich do modlitwy za chorych.

Chcemy przez cały Wielki Post modlić się 15 minut przed Mszą św. w tygodniu na Koronce do Miłosierdzia Bożego. W Niedzielę natomiast modlitwa ta będzie przed Mszą św. o godzinie 10:00. W ten sposób włączymy się w Jubileusz Roku Miłosierdzia.

W piątek rozpoczniemy odprawianie Drogi Krzyżowej. Pierwsza Droga Krzyżowa dla dorosłych po Mszy św. o godzinie 9:00 i o godzinie 18:00, na którą zapraszamy także młodzież, a o godzinie 16:30 Droga Krzyżowa dla dzieci.

W następną Niedzielę o godzinie 17:00 Gorzkie Żale, jako rozważanie na tym nabożeństwie czytać będziemy fragmenty Dzienniczka siostry Faustyny, aby podkreślić charyzmat naszej parafii i Jubileusz Roku Miłosierdzia. Ofiary zbierane podczas tego nabożeństwa przeznaczone będą na paczki dla biednych z naszej parafii, których wspomożemy przed świętami.

W następny poniedziałek po I Niedzieli Wielkiego Postu tj. 15 lutego br. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie o godzinie 18:00.

 

Rady Parafialne

W następną Niedzielę będą wybory do Rady Parafialnej. Przygotowana jest list kandydatów. Jeśli ktoś będzie chciał być w radzie lub chciałby zaproponować kogoś, to proszę o dopisanie do listy lub zgłoszenie w zakrystii. Rada Parafialna jest ciałem doradczym. Pomaga także podejmować decyzje o charakterze pastoralnym i materialnym oraz pomaga je realizować. Jest ona wyrazem także waszej woli i oczekiwań względem Kościoła i księży. Można się z nią zapoznać na stronie parafialnej i tablicy ogłoszeń. Z tyłu kościoła znajduje się długopis i karteczki, na których można dopisywać kandydatów, można też zgłaszać ich w zakrystii.

Czym jest Rada Parafialna

Rada Parafialna jest organem doradczym księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej.

Wszystkie działania duszpasterstwa parafialnego stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego oraz zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych   wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Drugi Sobór Watykański uczy, że zadaniem kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz za zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, przestrzegając zasady pomocniczości, która domaga się, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących  w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37). W Dekrecie  o Posłudze i Życiu Kapłanów  (DK 9) czytamy: prezbiterzy niech chętnie słuchają świeckich, rozważając po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenie i kompetencje na różnych polach ludzkiego działania, aby razem z nimi mogli rozpoznać znaki czasu… i do nich dostosować formę duszpasterzowania. Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżycia tej odpowiedzialności za Kościół oraz umożliwienia im zgodnej współpracy każdy na swój sposób, ale dla wspólnego dzieła jest między innym Rada Parafialna.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp…

Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Kadencja Rady trwa obecnie przez okres 3 lata. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania powinien być sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.

IV Niedziela Zwykła Rok C 31.01.2016

W tym tygodniu we wtorek będziemy obchodzić uroczystość Ofiarowania Pańskiego. Msze św. o godzinie 9:00 i 18:00. Na każdej Mszy św. poświęcenie gromnic. Jest to Dzień Życia Konsekrowanego. Po Mszach św. można złożyć do puszki ofiarę na zakony kontemplacyjne.

W piątek 5 lutego w dzień św. Agaty zapraszamy Amazonki  oraz kobiety chorujące na chorobę nowotworową na Mszę św. o godzinie 15:00. W tym dniu pobłogosławimy chleb, którym będziemy się dzielić i  będziemy się modlić o łaskę  zdrowia.

W sobotę wspominamy  św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników

Kancelaria od tego tygodnia będzie czynna według ustalonego porządku.

Prosimy o pomoc w rozebraniu dekoracji bożonarodzeniowej. W Nowym Kościele zapraszamy w poniedziałek, a w Starym Kościele w środę po Mszy św. porannej o  godzinie 10:00.

Zachęcamy do odpisu 1 procent na Caritas z dopiskiem par. Miłosierdzia Bożego w Jaworze. Z  tyłu kościoła znajdują się ulotki jak to należy zrobić. Dzięki Waszym odpisom pieniądze wracają do nas i służą dziełom lokalnym takim jak pomoc biednym, organizacji zimowiska, kolonii dla dzieci oraz różnego typu pomocy.

Spotkanie Modlitewne w poniedziałek po Mszy św. wieczornej po godzinie 18:00. Także po tej Mszy św. spotkanie dla wyjeżdżających na zimowisko do Zakopanego.

Zapraszamy po odbiór jabłek wszystkich potrzebujących w poniedziałek i środę od godziny 16:00 do kancelarii parafialnej.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, w piątek spowiedź w czasie adoracji po Mszy św. o godzinie 15:00, a także półgodziny przed Mszą św. wieczorną o godzinie 17:30.Chorych odwiedzimy po feriach zimowych.  W sobotę modlimy się za wstawiennictwem Maryi o nawrócenie w naszej parafii.  W następną Niedzielę po Mszy św. o godzinie 10:00 zmiana Tajemnic Żywego Różańca.

Dzieciom wyjeżdżającym na ferie przypominamy o przykazaniu aby „dzień święty święcić”. Życzymy dobrego wypoczynku.

Zespół Szkół w Jaworze „Medyk” zaprasza na kierunki opiekuńczo-pielęgnacyjne: opiekun medyczny, oraz kierunki – florysta, koszykarz –plecionkarz (nowy kierunek), można skorzystać z tej propozycji w każdym wieku – wieczorowo i zaocznie.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” tym, którzy wspierają naszą parafię modlitwą, pracą i ofiarą. Dziękujemy za ofiary składane podczas kolędy. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia z darem modlitwy. Niech Bóg zachowa Was w dobry zdrowiu i darzy potrzebnymi łaskami, a Matka Boża wstawia się za Wami .

Intencje Mszalne do 31.01. do 06.02.2016

 DZIEŃ GODZ INTENCJE
IV NIEDZIELA
ZWYKŁA

 

31.01.2016

 

7.00 +Ahafia ++z rodz. Kuczek, Kołcz, Domsza i Markiewicz +Teresa Pinkosz
8.30 +Kazimiera i +Władysław (rodzice) Czerscy
10.00 W int. Danuty i Stanisława Pękala w 30 r. ślubu. O Boże błog
i potrzebne łaski
10.00 Imieninowa w intencji Ks. Proboszcza
11.30 +Mieczysław Dul – 19 r. śm.
13.30 Dziękczynna z racji 6 r. ur. Wiktorii oraz w 3 r. ur. Gabriela
18.00 +Stefania +Julian Jurkowscy – 14 r. śm. +Stanisława(k) Birecka – 5 miesiąc po śm.
PONIEDZIAŁEK

01.02.2016

9.00 +Tomasz – 1 gr.
18.00 W int. członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
WTOREK

02.02.2016

Ofiarowanie Pańskie

9.00 +Tomasz – 2 gr.
9.00 +Anna Grochalska– 18 r. śm.  +Filip Grochalski +Henryk +Jan  +Jadwiga Dobrzycka
18.00 +Stanisława +Roman +Aleksander +Maria Matysiak
ŚRODA

03.02.2016

św. Błażeja

9.00 +Tomasz – 3 gr.
18.00 +Eugenia Jagła – 8 r. śm.  +Zbigniew Jagła – 12 r. śm.
++z rodziny Jagła i Romanowskich
CZWARTEK

04.02.2016

9.00 +Tomasz – 4 gr.
18.00 O liczne, dobre i święte powołania do życia zakonnego i misyjnego
PIĄTEK
05.02.2016

Św. Agaty

9.00 +Teresa Pinkosz – 30 dzień po śm. (od ucz. pogrzebu)
15.00 W int. Kobiet z chorobą nowotworową piersi oraz chorych onkologicznie
18.00 +Tomasz – 5 gr.
SOBOTA
06.02.2016

Św. Pawła Miki
i towarzyszy

9.00 +Tomasz – 6 gr.
15.00 Msza św. ślubna
18.00 W int. Jolanty z racji rocznicy urodzin z prośbą o potrzebne łaski, wzrost wiary, nadziei, miłości oraz o dar zdrowia i Bożego błog w rodzinie
 

V NIEDZIELA
ZWYKŁA

 

07.02.2016

 

 

7.00 +Andrzej Kliszcz – 11 r. śm. +Bernard Kliszcz – 35 r. śm.
8.30 Int. dziękczynna Panu Bogu za dzieło stworzenia i nieogarnione Miłosierdzie Boże z prośbą aby Pan Bóg był znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi
8.30 +Tomasz – 7 gr.
8.30 +Zygmunt Herlender – 30 dzień po śm (od ucz. pogrzebu)
10.00 +Bogusław Gliszczyński – 6 r. śm. ++rodziców z obu stron
10.00 W int. członków Żywego Różańca oraz ich rodzin. +Stefania Pawłowicz +Karolina Krzyszycha
11.30 +Antonio Fidanza (od syna z rodziną)
13.30 +Romualda Szafranek
18.00 +Stanisław Wojda – 24 r. śm.  +Krystyna

INTENCJE MSZALNE   31.01.2016 –06.02.2016

Ogłoszenia na III Niedzielę Zwykłą 24.01.2016

Ogłoszenia na III Niedzielę Zwykła Roku C

1.W tym tygodniu wspominamy:

  • w poniedziałek – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
  • we wtorek – wspomnienie biskupów św. Tymoteusza i Tytusa.
  • w środę – wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa.
  • w czwartek – wspomnienie św. Tomasz z Akwinu, Doktora Kościoła.

2.Plan kolędy na ostatni tydzień:

Poniedziałek, 25 stycznia 2016 r.

1         Korfantego 1, 2A, 2B, 2C, 2D

2         Korfantego 2F, 3A, 3B, 3C, 3D

3         Korfantego 5A, 5B, 7A, 7B

Wtorek, 26 stycznia 2016 r.

1         Korfantego 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 8D

2         Korfantego 9, 11A

3         Korfantego 11B, 17A, 17B, 17C

Środa, 27 stycznia 2016 r.

1         Starojaworska 1-9C (nieparzyste)

2         Starojaworska 10C-14A (parzyste)

3         Starojaworska 11-17 (nieparzyste)

Czwartek, 28 stycznia 2016 r.

1         Starojaworska 2-10A (parzyste)

2         Starojaworska 19-25 (nieparzyste)

3         Starojaworska 27-35 (nieparzyste), 16-32 (parzyste)

Piątek, 29 stycznia 2016 r.

Kolęda dodatkowa – prosimy zgłaszać do zakrystii swoją gotowość  do przyjęcia księdza po kolędzie.

3. W poniedziałek po Mszy św. o godzinie 18:00 spotkanie modlitewne na plebani. Serdecznie zapraszamy.

4. W środę półgodziny przed Mszą św. wieczorną o godzinie 17:30 Różaniec za Ojczyznę i o pokój na świecie.

5.W sobotę po Mszy św. wieczornej (po godzinie 18:00) spotkanie Rady Parafialnej.

6. Jest już ogłoszenie odnośnie Rodzinnych Wczasów z Biblią. Możemy zapoznać się na stronie internetowej z tą propozycją. Odbędą się one w Kacwinie tj. w Pieninach od 12-21 sierpnia 2016. Jest to miejsce wypełnione pięknymi pejzażami i spokojem. Wokół znajduje się dużo atrakcji. Same wczasy są formą wypoczynku. Koszt od osoby dorosłej 650 zł, dla dzieci stosownie do wieku posiadamy zniżki. Cena zawiera koszt noclegu, pełne wyżywienie i koszty organizacyjne. Szczegóły na stronie internetowej.

7.Zachęcamy do odpisu 1 procent na Caritas z dopiskiem par. Miłosierdzia Bożego w Jaworze. Z  tyłu kościoła znajdują się ulotki jak to należy zrobić. Dzięki Waszym odpisom pieniądze wracają do nas i służą dziełom lokalnym takich jak pomoc biednym, organizacji zimowiska, kolonii dla dzieci, różnego typu pomocy.

8.Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najserdeczniejsze życzenia, wielu łask Bożych, pokoju i radości. Niech Bóg zachowa Was w dobrym zdrowiu i błogosławi, a Matka Boża wstawia się za Wami.

Intencje Mszalne od 24.01.2016 do 31.01.2016 r.

 DZIEŃ GODZ INTENCJE
III NIEDZIELA
ZWYKŁA
 24.01.2016

 

7.00 W int. Aleksandry i Adama z racji 58 r. małżeństwa
8.30 +Józef +Lucyna Jajecznik +Maria +Józef Koccy
10.00 W int. Joanny i Krzysztofa w 30 r. ślubu o Boże błog oraz w int. całej rodziny
11.30 +Zdzisław – 26. śm. ++z rodziny Kaszubskich
11.30 +Wiesław Araucz – 10 r. śm.  ++z rodziny Arauczów
13.30 +Agnieszka – 1 r. śm. +Paweł – 15 r. śm. +Adela ++z rodzin Piastun i Pawełkiewicz
18.00 ++rodziców: Elżbieta i Wawrzyniec
PONIEDZIAŁEK

25.01.2016

Nawrócenie
św. Pawła

9.00 Dz- błag z podziękowaniem za udaną operację, z prośbą o dalszą opiekę dla Zofii
18.00 +Piotr – 2 r. śm.
WTOREK

26.01.2016

św. Tymoteusza
i Tytusa

9.00 wolna
18.00 W int. Kamila o wzrost wiary, dobre wybory w życiu
i opiekę MB
ŚRODA

27.01.2016

Bł. Jerzego Matulewicza

9.00 W int. Bronisławy z okazji 78 r. ur. Dz- błag z prośbą do MB
o dalszą opiekę dla Niej, dzieci, wnuków i prawnuków
18.00 wolna
CZWARTEK

28.01.2016

św. Tomasza z Akwinu

9.00 wolna
18.00 +Adam Otto (od rodziny z Legnicy)
PIĄTEK
29.01.2016
9.00 wolna
15.00 Int. zbiorowa
18.00 +Julia Woźnicka – 5 r. śm. +Bogumiła Woźnicka +Tadeusz Wojnarowicz – 40 dzień po śm.
SOBOTA
30.01.2016
9.00
18.00 ++Dusze w czyśćcu cierpiące szczególnie za ++z Żywego Różańca
 

IV NIEDZIELA
ZWYKŁ

31.01.2016

 

 

7.00 +Ahafia ++z rodz. Kuczek, Kołcz, Domsza i Markiewicz
8.30 +Kazimiera i +Władysław (rodzice) Czerscy
10.00 W int. Danuty i Stanisława Pękala w 30 r. ślubu. O Boże błog
i potrzebne łaski
11.30 +Mieczysław Dul – 19 r. śm.
13.30 Dziękczynna z racji 6 r. ur. Wiktorii oraz w 3 r. ur. Gabriela
18.00 +Stefania +Julia Jurkowscy – 14 r. śm. +Stanisława(k) Birecka – 5 miesiąc po śm.

INTENCJE MSZALNE   24.01.2016 –31.01.2016

Intencje Mszalne od 17.01.2016-24.01.2016

 DZIEŃ GODZ INTENCJE
II NIEDZIELA
ZWYKŁA

 

17.01.2016

 

7.00 +Stanisław – 26 r. śm. +Zofia +Kazimierz +Jan
8.30 +Władysław – 9 r. śm.
10.00 +Władysław Topolnicki
10.00 W int. Jolanty i Wiesława w 28 r. ślubu. Dziękczynna z prośbą o dalsze bł. dla całej rodziny
11.30 +Janusz Sopata – 15 r. śm.  ++z rodziny Diduszko i Sopata +Ks. Zbigniew Tracz
13.30 +Stanisław Golonka – 3 r. śm. +Feliksa(k) +Zdzisław
18.00 +Józef Rożko – 4 r. śm.
PONIEDZIAŁEK

18.01.2016

9.00 +Stanisław Kielar – 30 dzień po śm (od ucz. pogrzebu)
18.00 +Tadeusz Wojnarowicz – 30 dzień po śm (od ucz. pogrzebu)
WTOREK

19.01.2016

św. Józefa Pelczara

9.00 +Bożena Habiak – 7 r. śm. ++rodziców z obu stron
18.00 O rychły tryumf Niepokalanego Serca Maryi w duszy, rodzinie, parafii, Polsce i na całym świecie
ŚRODA

20.01.2016

9.00 +Zofia +Ludwik Karyś ++z rodziny Kolińskich, Karysiów
+Julia i +Hilary Wiercińscy
18.00 We wszystkich intencjach Matki Bożej
CZWARTEK

21.01.2016

św. Agnieszki

Dzień babci

9.00 wolna
18.00 W int. Dominiki Puk z racji 8 r. ur. W int. babci Stanisławy i Teresy oraz dziadków Czesława i Piotra z prośbą o Boże błog, łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej.
PIĄTEK
22.01.2016
9.00 wolna
15.00 W int. Nikoli w 18 r. ur. o zdrowie i Boże błog (od dziadka i babci i całej rodziny)
18.00 +Edyta Sokołowska – 11 r. śm. +Janina +Kazimierz +Zbigniew +Marian
SOBOTA
23.01.2016
9.00 +Maria ++z rodziny Łobodziec
9.00 W int. członków grupy modlitewnej św. O. Pio
18.00 +Maria +Stefania +Franciszek +Jan +Adam +Stanisław
++z rodziny Kędzierskich
 

III NIEDZIELA
ZWYKŁA

 

24.01.2016

 

 

7.00 W int. Aleksandry i Adama z racji 58 r. małżeństwa
8.30 +Józef +Lucyna Jajecznik +Maria +Józef Koccy
10.00 W int. Joanyy I Krzysztofa w 30 r. ślubu o Boże błog oraz w int. całej rodziny
11.30 +Zdzisław – 26. Śm. ++z rodziny Kaszubskich
11.30 +Wiesław Araucz – 10 r. śm.  ++z rodziny Arauczów
13.30 +Agnieszka – 1 r. śm. +Paweł – 15 r. śm. +Adela ++z rodzin Piastun i Pawełkiewicz
18.00 ++rodziców: Elżbieta i Wawrzyniec

INTENCJE MSZALNE   17.01.2016 –24.01.2016

Ogłoszenia na II Niedzielę Zwykła 17.01.2016 r.

W tym tygodniu wspominamy

-we wtorek- św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, początek Jerycha Różańcowego. W środę po Mszy św. o godzinie 9:00 adoracja do Mszy św. wieczornej.

-w czwartek – św. Agnieszkę , dziewicę i męczennicę. Jest to także Dzień Babci. Zapraszamy na wieczorną Mszę św., gdzie będziemy się modlić za nasze babcie.

Dzisiaj spotkanie o g. 15 dla osób, których dzieci wyjeżdżają na zimowisko. Prosimy o przyniesienie wypełnionych kart uczestnictwa.

W poniedziałek spotkanie modlitewne po Mszy św. o godzinie 18:00 na plebanii.

Spotkanie grupa Ojca Pio w Sobotę 23 stycznia br. po Mszy św. o godzinie 18:00.

Już teraz ogłaszamy, że planujemy Rodzinne wczasy z Biblią w terminie od 12 do 21 sierpnia 2016 w Kacwinie. Jest to wioska położona na malowniczych terenach Spisza. Graniczy ze Słowacją. Wspaniałe górskie widoki, spokój, zabytki, wodospady, bliskość do innych okolicznych atrakcji: to tylko niektóre atrakcje tego miejsca. Koszt od osoby 650 zł., dla dzieci zniżki. Szczegóły podamy w późniejszym terminie.

Zachęcamy do odpisu 1 procent na Caritas z dopiskiem par. Miłosierdzia Bożego w Jaworze. Z  tyłu kościoła znajdują się ulotki jak to należy zrobić. Dzięki Waszym odpisom pieniądze wracają do nas i służą dziełom lokalnym takich jak pomoc biednym, organizacji zimowiska, kolonii dla dzieci, różnego typu pomocy.

Za tydzień niedziela inwestycyjna,  składane ofiary będą w całości przeznaczone są na budowę kościoła.

Wizyta duszpasterska:

-Poniedziałek, 18 stycznia 2016 r.

Sikorskiego 10B, 10C, 12A, 12B

Sikorskiego 12C, 12D, 12E, 12F, 14A

Sikorskiego 16A; Jasna 1A, 1B, 2A

-Wtorek, 19 stycznia 2016 r.

Jasna 2B, 2C, 4A, 4B, 6A

Jasna 3A, 3B, 5A, 5B, 6B

Jasna 7A, 7B, 8A, 8B

-Środa, 20 stycznia 2016 r.

Witosa 1A, 1B, 1C, 1D

Witosa 1E, 1F, 2A, 2B

Witosa 2C, 2D, 2E, 4A, 4B

-Czwartek, 21 stycznia 2016 r.

Witosa 4C, 4D, 4E, 6A, 6B

Witosa 6C, 6D, 6E, 3

Witosa 5, 7

-Piątek, 22 stycznia 2016 r.

Witosa 8, 10

Piękna 1A, 1B, 2A, 2B, 3A

Piękna 3B, 5; Dmowskiego 1A, 1B

-Sobota, 23 stycznia 2016 r.

Dmowskiego 1C, 2A, 2B, 2C

Dmowskiego 3A, 3B, 3C, 4A, 4B

Dmowskiego 4C, 4D, 4E

Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nasz bal charytatywny i go zorganizowali. Składam wszystkim solenizantom i jubilatom najserdeczniejsze życzenia radości i pokoju, Bożej pomocy, zdrowia i błogosławionego życia.