Zapisz 1 Procent na parafię

CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ
KRS: 0 0 0 0 2 2 1 5 3 5

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO JAWOR NUMER PARAFII:L: 49

Caritas Diecezji Legnickiej oraz Parafia Miłosierdzia Bożego
w Jaworze proszą o PRZEKAZANIE  1% PODATKU na prowadzoną działalność charytatywną taką jak organizacja zimowych i letnich kolonii, pomoc świąteczna, warsztaty terapii zajęciowej, aktywizacja bezrobotnych, prowadzenie zakładów opiekuńczo leczniczych,  pomoc w szczególnych wypadkach, powodzie, huragany, choroba i inne.
Jak przekazać 1% podatku na Caritas Diecezji Legnickiej oraz na Parafię Miłosierdzia Bożego w Jaworze?

 1. Oblicz 1% z ogólnej kwoty podatku dochodowego;
 2. Wypełnij swój PIT, na przykład: PIT-36
 • CZĘŚĆ OZNACZONĄ LITERĄ P
  308 – wpisz: NR KRS 0000221535
  Poz. 309 – kwota 1 % (w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, np. 1,56 zł. = 1,00 zł.)
 • W CZĘŚĆ OZNACZONĄ LITERĄ R
  310 – wpisz: Parafia Miłosierdzia Bożego nr. 49
  Poz. 311 – wyrażenie zgody na podanie swoich danych

  Poz. 312 – jeżeli zaznaczona została pozycja 311, to wpisz swoje dane

Pamiętaj, że podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.  Dziękujemy za „wyobraźnię miłosierdzia”;Caritas Diecezji Legnickiej oraz Parafia  Miłosierdzia Bożego. Przekazując 1% podatku wspierasz działania  Caritas Diecezji Legnickiej na rzecz najbiedniejszych. Przekazując 1% podatku nic nie tracisz, a możesz pomóc tym, którzy nie są w stanie sami o siebie zadbać!

Jak przekazać 1% na Caritas Diecezji Legnickiej i na Parafię Miłosierdzia Bożego w Jaworze

 1. Olicz 1% z ogólnej kwoty podatku dochodowego
 2. Wypełnij swój PIT, na przykład: PIT-36

*CZĘŚĆ OZNACZONA LITERKĄ P

Poz. 308- wpisz: NR KRS 0000221535

Poz. 309 – kwota 1%(w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, np. 1,56 zł =1,00 zł)

*W CZĘŚCI OZNACZONEJ LITERKĄ R

Poz. 310 – wpisz: Parafia Miłosierdzia Bożego nr 49

Poz. 311 – wyrażam zgodę na podanie swoich danych

Poz. 312 – jeżeli zaznaczona została pozycja 311, to wpisz swoje dane.

Tak kształtuje się nasza “wyobraźnia miłosierdzia”i w ten sposób rzeczywiście pomagasz.

Przekazując 1% podatku wspierasz Caritas Diecezji Legnickiej na rzecz najbiedniejszych. Przekazując 1% podatku nic nie tracisz, a możesz pomóc tym, którzy nie są w stanie sami o siebie zadbać!