Duszpasterze

Proboszcz

ks. dr Tomasz Czernik

 

Wikariusze

 

ks. mgr Piotr Kulpa

 

Ks. mgr Przemysław Głuszek 

Praktykant