Duszpasterze

Proboszcz

ks. dr Tomasz Czernik

 

Wikariusze


ks. mgr-lic. Paweł Sajdutko

 

ks. mgr Piotr Kulpa

 

Praktykant 
Diakon Patryk Zarzeczny