CHRYSTUS ŻYJE – Triduum Paschalne 2018

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczeliśmy przeżywanie Świętego Triduum Paschalnego. Mszy przewodniczył ks. Proboszcz, który w homilii wskazał na postawę Jezusa, który ukazuje że służba jest cnotą. W widoczny sposób mogliśmy to ujrzeć w geście mandatum – umycia nóg. 12 mężczyznom podczas tej Liturgii ks. Proboszcz obmył stopy. W czasie Litugii licznie zebrane grupy parafialne złożyły także życzenia zebranym duszpasterzom, dziękując za posługę w parafii. Potem zgodnie ze zwyczajem wyruszyliśmy z Nowego Kościoła w procesji z Najświętszym Sakramentem do Ołtarza Adoracji. 

 

 

 

 

 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ołtarzu Adoracji trwała do 22.00. Rano nasza wspólnota zebrała się na modlitwie liturgicznej czyli Jutrzni z Godziną Czytań. Kulminacyjnym punktem Wielkiego Piątku była Liturgia o 19.00 której przewodniczył ks. Paweł. W swojej homilii ks. Paweł ukazał nam Miłość, która zawisła na drzewie Krzyża. Podczas celebracji wsłuchaliśmy się także w opis Męki Pańskiej z Ewangelii według św. Jana. Szczególnym momentem była Adoracja Krzyża – nasze jednoczenie się z Tym, który zawisł by dać życie nam. Na zakończenie w procesji przeniesiony został Najświętszy Sakrament do grobu Pańskiego. Adoracja trwała do g. 1 w nocy – w tym czasie księża posługiwali w konfesjonale. Od północy zaś trwała adoracja młodzieżowa. 

 

Wielka Sobota to czas gdy od rana trwaliśmy przy grobie Jezusa, adorując Jego Ciało. Od g. 9.00 w naszej parafii przez posługę diakona Tomasza zostały pobłogosławione pokarmy na świąteczny stół.

Centralnym punktem tego dnia była Wigilia Paschalna – Pascha Kościoła, przejście ze śmierci do życia. Liturgia bogata w znaki i Słowo rozpoczęła się od błogosławieńśtwa ognia o g. 20.00. Wtedy uroczyście rozpalono świece Paschalną. Przewodniczący Liturgii ks. Piotr rozdał wszystkim światło – dając im znak nadziei. W swojej homilii ukazał nam Tajemnicę życia, wskazując że nie ma sensu szukać Jezusa w grobie, zostawać i czekać właśnie tam gdzie już Go nie ma – bo My mamy Go szukać wśród nas, bo On żyję !! W czasie Liturgii na oczach zebralnych licznie parafian łaskę chrztu otrzymała Nadia, zanurzając się w wodzie chrzcielnej, znaku śmierci i Zmartwychwstania. 

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli sie czynnie w przeżywanie tych świętych dni. Serdeczne słowa podzięki kierujemy w stronę naszego chóru, który swoim śpiewem pogłębiał w nas przeżywanie celebracji śmierci i Zmartwychwstania Pana. Słowa wdzięczności kierujemy w stronę Służby Liturgicznej – która oddała się całkowicie służbie w tych dniach, dziękujemy naszym szafarzom, zakrystianom. Wyrazy wdzięczności za pomoc kierujemy w stronę parafian, którzy uczestniczą w diecezjalnej szkole Liturgicznej, a w czasie Triduum Paschalnego włączyli się czynnie w przygotowanie Liturgii. 

 

Dziękujemy wszystkim parafianom za wspólnotę, za przeżycie tych dni razem oraz za pomoc w przygotowaniu świątyń i dekoracji. 

 

Chrystus Zmartwychwstał ! Prawdziwie powstał !