Katechezy neokatechumenalne

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na katechezy, które rozpoczną się u nas 4. marca (tj. W Niedzielę). Po inauguracji – o 19.00, każda z katechez bedzie głoszona w poniedziałek i czwartek o 19.00 w salce pod nowym Kościołem. Serdecznie zachęcamy, by przyjść i słuchać tego co Bóg chcę nam przekazać.