Odpis 1% – podziel się z potrzebującymi !

Zachęcamy do dzielenia się swoim 1% na cele charytatywne, które prowadzi wspólnota Caritas w naszej parafii. Odpis 1%.

Nasz KRS – Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Okrzei 22, Legnica – Nr KRS 0000221535, cel szczegółowy Caritas przy parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Jaworze. Nr parafii 49. Dzięki tym środkom możemy bardziej pomóc innym w naszej parafii.