Uroczystość I. Komunii Świętej – pierwsza grupa dzieci przyjęła już Jezusa !

W Niedzielę Trójcy Świetej grupa dzieci (ponad 60-cioro uczniów) przyjęła pierwszy raz w swoim życiu Ciało Jezusa. 
W imieniu wszystkich duszpasterzy grtulujemy dzieciom tego wyjątkowego kroku do ołtarza ! I życzymy byście jako Dzieci Boże, zawsze się karmili Ciałem Jezusa. 

 

 

Serdecznie podziękowania kierujemy także w stronę katechetek, które przy współpracy z ks. Pawłem przygotowały dzieci do Uroczystości. 

 

Foto: W. Kubiś