Plan spotkań dla Młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania w listopadzie – klas 6, 7 i 8

klasa 6

poniedziałek – 14 listopada

klasa 7

czwartek – 17 listopada

Klasa 8

sobota – 19 listopada – 8a i 8f,

poniedziałek 21 listopada – 8 b i 8 e,

wtorek 22 listopada – 8c i 8 d.

Spotkania rozpoczynają się o godz. 19.00 w salce przy kościele w Faustyny. Młodzież przychodzi z indeksami.  

Ks. Krzysztof Czadowski – tel. 693777491