Co z tzw. dyspensą, czyli kto nie ma grzechu, gdy nie pójdzie na Mszę niedzielną?

Kogo obowiązuje dyspensa, czyli kto nie ma grzechu, gdy nie pójdzie na Mszę św. niedzielną?
📌Zwolnienie z uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych obowiązuje jedynie osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.).
📌Na terenie Diecezji Legnickiej dyspensa NIE dotyczy wszystkich wiernych, ale wymienionych powyżej przypadków.
📌Gdy chodzi o obecność na niedzielnych Mszach Świętych, jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w celebracjach i wypełnianie trzeciego przykazania: ”Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.
📌Bierzemy pod uwagę wprowadzone obostrzenia państwowe, wchodząc do kościoła:
– dezynfekujemy ręce,
– zachowujemy bezpieczną odległość od innych osób,
– zasłaniamy usta i nos, jeżeli nie ma przeciwskazań medycznych.