Katechezy neokatechumenalne w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00 w kościele pw. św. Faustyny. Zapraszamy!


Pragniesz zrozumieć głęboki sens Twojego życia? Odkryć i zrozumieć fakt, że Zmartwychwstały Pan żyje i jest obecny w Twojej historii życia? Przyjdź i posłuchaj katechez!