Duszpasterze

Proboszcz

ks. dr Tomasz Czernik

 

Wikariusz

 

Ks. mgr Przemysław Głuszek 

Praktykant