Duszpasterze

Proboszcz

ks. dr Tomasz Czernik

 

Wikariusz

 

Ks. mgr Przemysław Głuszek

 

 

Wikariusz 

Ks. Krzysztof Czadowski