Duszpasterze

Proboszcz

ks. dr Tomasz Czernik

 

 

Wikariusz

Ks. mgr Przemysław Głuszek

 

 

Wikariusz 

Ks. Krzysztof Czadowski

Diakon stały

Dk. Wojciech Dąbrowski