Duszpasterze

Proboszcz

ks. Ryszard Wołowski

Wikariusz

Ks. mgr Przemysław Głuszek

Wikariusz 

Ks. Krzysztof Czadowski