Duszpasterze

Proboszcz

ks. Ryszard Wołowski

 

 

Wikariusz 

Ks. Krzysztof Czadowski

 

Rezydent

Ks. Jan Putyra