Małżeństwo

Gdy dwoje narzeczonych zamierza zawrzeć sakramentalny związek małżeński, konieczne jest ze strony formalnej:

  1. Zgłoszenie się w odpowiednim czasie do parafii (minimum trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu, w praktyce nie wypada zgłaszać się później niż pół roku przed  – chyba że dla ważnego powodu !)
  2. Przedłożenie świadectw chrztu obu kandydatów do małżeństwa (tzw. nupturientów) – wydanych nie wcześniej niż 3 miesiące wcześniej [te świadectwa są dowodem, że oboje są stanu wolnego]
  3. przedłożenie dowodów osobistych
  4. przedłożenie świadectwa bierzmowania (jeśli było)
  5. przedłożenie ostatniego świadectwa ze szkoły – wraz z oceną z katechizacji (jeśli była)
  6. zaświadczenie z USC o stanie wolnym i możności zawarcia ślubu ze skutkiem cywilnym (konkordatowy ślub) lub odpis aktu ślubu cywilnego uprzednio zawartego
  7. zaświadczenie o uczestnictwie w kursie/katechezie przedmałżeńskiej (skieruje na nią proboszcz po wstępnej rozmowie)