Sakramentalia

POGRZEB KATOLICKI

Aby kapłan mógł towarzyszyć zmarłemu w „jego ostatniej drodze”, z formalnej strony konieczne są:

  1. Przedłożenie aktu zgonu
  2. Przedłożenie zaświadczenia o tym, że wierny otrzymał sakramenty chorych i wiatyk (może być np. od kapelana ze szpitala)

Pogrzeb wiąże się zazwyczaj z celebrowaniem mszy za zmarłego oraz z liturgią na cmentarzu. Warto zachęcić rodzinę do udziału w obu częściach. Szczególnie warto przystąpić w intencji zmarłego do spowiedzi i przyjąć Komunię Święta, a gdy jest taka możliwość ofiarować w jego intencji mszę czy odpust zupełny – zyskany na podawanych przez duszpasterzy warunkach.

POŚWIĘCENIA DEWOCJONALIÓW, ITP.

Wszelkie inne sakramentalia – jeśli nie odbywają się publicznie co jakiś czas, mogą być celebrowane na prośbę wiernych. Szczególnie poświęcenia medalików, krzyży, obrazków i innych dewocjonaliów – można się znimi zgłosić do zakrystii po mszy świętej lub też poprosić o ich poświęcenie przy okazji wizyty duszpasterskiej (kolędy).