Inne

POŚWIĘCENIA DEWOCJONALIÓW, ITP.

Wszelkie inne sakramentalia – jeśli nie odbywają się publicznie co jakiś czas, mogą być celebrowane na prośbę wiernych. Szczególnie poświęcenia medalików, krzyży, obrazków i innych dewocjonaliów – można się znimi zgłosić do zakrystii po mszy świętej lub też poprosić o ich poświęcenie przy okazji wizyty duszpasterskiej (kolędy).