Wspólnoty i grupy

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

Spotkania w każdy wtorek. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00  w Starym Kościele. 

Opiekun: Ks. Tomasz Czernik

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA – MINISTRANCI, LEKTORZY I CEREMONIARZE

Zbiórki ministrantów  w każdy wtorek po wieczornej Mszy św.

Opiekun: ks. Krzysztof

DROGA NEOKATECHUMENALNA

Eucharystia w sali w Starym Jaworze w soboty o 19:30

prezbiter wspólnoty: Ks. Tomasz Czernik

GRUPA OJCA PIO

Spotkania wspólnoty w każdy 23 dzień każdego miesiąca. Msza św. o 18.00, później spotkanie na plebani

  Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca

Spotkania w ostatnia sobotę miesiąca o godz. 18.00

Towarzystwo przyjaciół    WSD

Spotkania w każdy I piątek miesiąca.

Wspólnota Żywego Różańca

Spotkania w każda I Niedziela miesiąca.  Msza sw. o godz. 10.00 w Nowym Kościele.

Neokatechumenat

Liturgia Słowa w środy o godz. 19.00 – w salce  – Nowy Kościół.   Eucharystia w soboty o 19.30 – w salce Nowy Kościół.

Bierzmowanie 

Spotkania według planu umieszczonego w ogłoszeniach i na stronie internetowej.

Dzieci I  Komunijne 

Spotkania według planu umieszczonego w ogłoszeniach i na stronie internetowej.

Chór  „Misericordia”

Spotkanie  chóru „Misericordia” w każda środę o godzinie 16:30 na plebanii.