Komunia Święta

  Sakramentem, jakie zazwyczaj przyjmuje się jako dziecko, zaraz  po pierwszej „spowiedzi”, jest Komunia Święta. Jak naucza Kościół, pod postaciami Chleba i Wina obecny jest substancjalnie i w sposób rzeczywisty oraz trwały Jezus Chrystus. Nie jest to symbol ani znak, a prawdziwy Pan, którego jednak zewnętrzny wygląd jest dla nas zmieniony. Przystępować do Komunii Świętej może każdy, kto przyjął I Komunię Świętą oraz jest dysponowany – tj. wolny od przywiązania do grzechów ciężkich. Dziennie wolno każdemu przyjąć nie więcej niż dwa razy (chyba że jako wiatyk) Komunię Świętą, z zastrzeżeniem, iż jeśli przyjmuje się ją ponownie tego samego dnia to tylko podczas mszy świętej w której się w całości uczestniczy.

Przygotowanie dziecka do I Komunii Świętej odbywa się zazwyczaj w powiązaniu z katechezą szkolną. Stąd warunkiem jest uczestnictwo dziecka w lekcjach religii. Ponadto należy dostarczyć do parafii świadectwo  chrztu dziecka. Podczas samej mszy pierwszokomunijnej dzieciom niezbędne będą: świeca (najlepiej ta samo co miało przy chrzcie) – do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, modlitewnik i inne – uzgodnione przez rodziców i duszpasterza elementy (np. odświętny strój).

 
Warto przy okazji zwrócić uwagę, że często pierwszej Komunii Świętej dziecka towarzyszy świętowanie rodziny w domu. Nie wypada (a wręcz niekulturalne jest), by podczas tej uroczystości spożywano (a już na pewno nadużywano alkoholu). W centrum uwagi tego wyjątkowego dnia powinno być dziecko, któremu podczas mszy powinni towarzyszyć rodzice, chrzestni i cała rodzina. Nie może ono czuć się tego dnia pominięte czy zbywane przez dorosłych którzy zajmują się sobą – również piją alkohol, którego dziecku spożywać nie wolno.