O Sakramentach

Jak w najprostszej – nauczanej już w szkole podstawowej formule – mówi katechizm, sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Oznacza to nie mniej nie więcej, że słowom i czynnościom, jakich jesteśmy świadkami podczas ich sprawowania, towarzyszą wielkie dary, które w odróżnieniu od samych czynności liturgicznych są niewidzialne. Zazwyczaj wymagają one odkrycia otrzymanych łask w sobie.

Dla osób wierzących oczywistą rzeczą jest, że intensywne, wynikające z wewnętrznej potrzeby a nie z przymusu życie sakramentalne jest olbrzymią pomocą i jednocześnie warunkiem dążenia do spotkania z Bogiem po zakończeniu naszego życia na ziemi.

SAKRAMENTY

SAKRAMENTALIA

Drodzy Parafianie !

Jeśli którykolwiek z tych opisów jest dla Was niewystarczający, macie wrażenie, że nie spełniacie jakichś warunków bądź jakikolwiek inny problem zapraszamy bardzo do zgłoszenia się do kancelarii parafialnej celem omówienia problemu, uzyskania niezbędnej pomocy i wyjaśnień. Nie należy tego odkładać a wręcz przeciwnie – uzyskać możliwie szybko pomoc.

Należy pamiętać, że wszystkie sakramenty i sakramentalia (pogrzeb) należy i wolno przyjmować tylko w swoim kościele parafialnym (na terenie którego się mieszka). Jeśli z jakichś powodów pragnie się uczynić to w innym, potrzebna jest pisemna zgoda proboszcza parafii na terenie której się mieszka (aby np. dziecko mogło pójść do I Komunii w innej parafii – razem z kolegami z klasy itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.