Skład Rady Parafialnej 2016

Członkowie rady parafialnej z wyboru parafian:

 1. Marek Baran
 2. Danuta Basara
 3. Kazimierz Białek
 4. Marcin Bień
 5. Stanisław Bobowski
 6. Elżbieta Chodor
 7. Marian Czochara
 8. Leszek Dublański
 9. Antoni Fulda
 10. Krzysztof Gajda
 11. Henryk Horodecki
 12. Liana Leonard
 13. Piotr Litwa
 14. Władysław Małek
 15. Mieczysław Marcisz
 16. Andrzej Mróz
 17. Wojciech Mucha
 18. Waldemar Nieradko
 19. Edward Ogorzałek
 20. Stanisław Orda
 21. Mateusz Prokopik
 22. Zbigniew Rakszewski
 23. Andrzej Szyszko

Członkowie rady parafialnej z urzędu, wybrani przez proboszcza z poszczególnych grup i z nominacji proboszcza:

 1. Józef Adamski
 2. Władysław Bień
 3. Łukasz Karwecki
 4. Stanisław Pawełkiewicz
 5. Stanisław Dziura
 6. Wiesław Stawarski
 7. Barbara Szczepaniak
 8. Maria Pyrka